• Kopia av legitimation/-er
  • Bolagsverkets nyregistreringsblankett
  • Stiftelseurkund
  • Bolagsordning
  • Budget
  • Resultat- och balansräkning (vid köp av befintlig verksamhet)

Dokumenten ska sparas i format doc/docx eller pdf och skickas till

Underlag vid köp av lagerbolag

  • Kopia av legitimation/-er
  • Generalfullmakt
  • Köpekontrakt
  • Budget
  • Resultat- och balansräkning (vid köp av befintlig verksamhet)

Dokumenten ska sparas i format doc/docx eller pdf och skickas till

Gällande ansökan

Sparbanken Sjuhärad strävar efter att förstå sina kunders finansiella behov och verksamheter för att kunna erbjuda långsiktiga och tillfredsställande lösningar. Vi vill därför att ni hjälper oss med följande information. Besvara så utförligt som möjligt så återkommer vi och bokar en tid med er inom en vecka. Har vi många ansökningar kan det ta längre tid.