• Kopia av legitimation/-er för VD och firmatecknare
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Registreringsbevis
  • Godkännande av ev. omyndig person

Dokumenten ska sparas i format doc/docx eller pdf och skickas till