Hoppa till textinnehållet

Fyll i en sponsringsansökan

Swedbank

Har du fått "Ja" på samtliga frågor under Testa ditt projekt kan du gå vidare till att fylla i en ansökan.

Ansökan om sponsring

Information om sökande

Kontaktperson

Referens eller kontaktperson på banken

Bra för banken att veta

Finns hemsida?
Arrangemang, events, seriespel, cuper?

Standardkrav

Banken ställer som krav att, i de fall sökande har en hemsida, ha med en klickbar logotyp under "Sponsorer" eller "Samarbetspartners". Och om inte annat är överenskommet ska länken peka mot www.sparbankensjuharad.se

 

Finns det reklamplatser på hemsidan ska banken erbjudas utrymme även där. Annonsen ska vara klickbar och önskemål är att den ska kunna bytas ut åtminstone en gång per kvartal.

 

Ovanstående krav gällande klickbar logotyp samt klickbar, utbytbar annons (obligatoriskt)

Detaljer i avtalet