Det kan vara bra att ha flera konton i banken för att kunna hantera betalningar på ett så smidigt sätt som möjligt. Servicekontot ger dig en bättre överblick över dina fasta månadsutgifter som t.ex. hyra och lån.

  • Med flera konton i banken blir det lättare att hantera betalningar på ett smidigt sätt.
  • Koppla autogiro till ditt Servicekonto om du vill att vissa räkningar ska hanteras automatiskt.
  • Med internetbetalningar får du ännu bättre överblick över din ekonomi eftersom du snabbt kan gå in och se status på dina konton.

Vill du ha en stående överföring för att betala dina fasta månadskostnader kan du göra detta med hjälp av Servicekontot. Härifrån kan du göra dina betalningar via giro, autogiro eller internet.