Hoppa till textinnehållet

Arbetsbrist och sjukdom

Kids hugging eachother on a sofa

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att du som företagare med en eller flera anställda kan erbjuda dina anställda att arbeta mindre under en period men behålla 90 procent av lönen. Då behöver du inte säga upp personen.

Staten tar sjuklönekostnad

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj med anledning av det nya coronaviruset.