Din ansökan med CV och personligt brev har du skickat eller skickar du till

Beroende på ledig tjänst kan rekryteringsprocessen variera. I vissa fall börjar vi med intervjuer innan ansökningstiden löpt ut och kan då komma att kontakta dig medan rekryteringsprocessen fortfarande pågår.

Så här ser rekryteringsprocessen ut. Den kan dock variera beroende på vilken tjänst du söker.

  1. I de ansökningar vi får in tittar vi på hur väl din utbildning och dina erfarenheter överensstämmer med tjänsten.
  2. De personer som vi bedömer kunna passa för tjänsten får ett mejl med ett eller flera personlighetstester som ska genomföras. Efter avslutat test får du alltid en automatisk återkoppling.
  3. Beroende på utfallet av personlighetstesterna kommer vi att kalla ett antal sökande till intervju. Du kan också komma att bli kallad till ytterligare intervjuer.
  4. Nästa steg innebär att vi kontaktar dina referenser.
  5. Den sökande som erbjuds den lediga tjänsten kontaktas och när båda parter är överens om anställningsvillkor skrivs ett anställningsavtal. Beroende på tjänst erbjuds antingen en visstidsanställning eller tillsvidareanställning. Vi kommer att begära in utdrag ur polisregistret och vid tillsvidareanställning görs även alkohol- och drogtest.
    6.De sökande som inte går vidare i processen kommer skriftligen att få besked om detta.

De underlag som sökande skickat in och de eventuella noteringar som gjorts vid bland annat intervjuer raderas av banken, såvida inte den sökande är överens med banken att underlag ska finnas kvar för eventuellt kommande lediga tjänster.