Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i styrelsen

Bankspecifik erfarenhet

  • Anställd i Swedbank AB sedan 1992 i olika chefsbefattningar. Dessförinnan olika befattningar inom Sparbankernas Bank

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och ej oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

  • Styrelseledamot Eufiserv Payment i Bryssel (en internationell betalningsinstitution) sedan 2006
  • Styrelseledamot Swedbank Försäkring AB sedan 2016
  • Styrelseledamot Council om Swedbank AS Estonia sedan 2016
  • Styrelseledamot Council om Swedbank AS Latvia sedan 2016
  • Styrelseledamot Council om Swedbank AS Lithuania sedan 2016