Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

 • Ledamot i styrelsen
 • Ledamot i styrelsens risk - och revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

 • Internrevisionschef SkandiaBanken 1997-1998
 • Affärsområdeschef Aktiehandel SkandiaBanken 1998-2001

Ledamotens oberoende

 • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

 • Ordförande (från 2017) och medlem i Revisionsutskottet i Orio AB (från 2016)
 • Ordförande (från 2017) och ledamot i Revisionsutskottet i Sjätte AP-fonden (från 2016)
 • Suppleant i Spiltan Fonder AB (från 2019)
 • Ledamot i Kommuninvest (från 2020)
 • Ordförande i Swedfund International (från 2020) 

Arbetslivserfaranhet

Nuvarande position

 • Egen rådgivningsverksamhet inriktad på CFO-stöd i finansiell verksamhet från 2016-10-01

Tidigare erfarenhet

 • CFO Dina Försäkringar och Folksam Sak/Liv. Styrelseledamot i Folksam dotterbolag bland annat Folksam LO Fond och bolag inom KPA Pension. Ett antal positioner hos AMF, bland annat Chef Produktutveckling och CFO. Avdelningschef Fond och Finans, Pensionsmyndigheten (PPM). Styrelseledamot i Kammarkollegiet. Internrevisionschef och senare Affärsområdeschef Aktiehandel, SkandiaBanken. Koncerncontroller, NewSec. Auktoriserad revisor, EY