Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i styrelsen

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2018.
  • Anställd i Swedbank AB sedan 2010 i olika chefsbefattningar. Dessförinnan anställd i Citibank mellan 2000-2009.

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och ej oberoende i förhållande till bankens större aktieägare