Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

 • Ledamot i styrelsen
 • Ledamot i Styrelsens kreditutskott

Bankspecifik erfarenhet

 • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2010
 • 25 år i olika befattningar på Swedbank AB

Ledamotens oberoende

 • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Verkställande uppdrag

 • Affärsutvecklare J3 Innovation AB
 • Delägare Empathy One

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

 • J3 Innovation AB – Ordförande
 • Ölands Bank AB – Ledamot
 • Risk och Revisionsutskottet Ölands Bank – Medlem (från april 2017)
 • Indecap AB – Styrelseledamot (från april 2017)
 • Fedelta Finance AB

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

 • Egen företagare
 • Tidigare erfarenhet
 • Chefspositioner Swedbank AB