Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i styrelsen
  • Ledamot i Styrelsens risk- och revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2012

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

  • Marknadschef Finepart Sweden AB

Tidigare erfarenhet

  • Marknadschef, Tstech Deutschland GmbH
  • Redovisningschef, Borgstena Textile AB
  • Handläggare, Skatteverket