Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Född 1985, statsvetare, ekonom, specialist Trade Finance/Cash Management

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2017

Ledamotens oberoende

  • Anställd i banken och därmed inte oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Andra uppdrag

Uppdrag i organisation som bedriver huvudsakligen icke kommersiell verksamhet

  • Finansförbundets lokala företagsklubb – Sekreterare

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

  • Specialist inom Trade Finance/Cash Management sedan 2012