Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

 • Ledamot i styrelsen

Bankspecifik erfarenhet

 • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 1999

Ledamotens oberoende

 • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

 • Fonus ekonomisk förening – Ordförande
 • Familjens jurist i Sverige AB – Ledamot
 • Riksbyggen Ekonomisk förening Göteborgsregionen – Vice ordförande
 • Riksbyggen Byggandeföreningar för Göteborgsregionen – Ledamot
 • Sahlgrenska International Care AB - Ledamot
 • Film i Väst AB - Vice ordförande
 • Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen – Ledamot
 • EU:s Regionkommitté - Ersättare
 • ECON - utskottet (EU) - Ledamot