Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

 • Ledamot i styrelsen
 • Bankspecifik erfarenhet
 • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2018

Ledamotens oberoende

 • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

 • Simplicity AB, styrelseledamot
 • Tidaholms Sparbank, styrelseledamot och vice ordförande
 • Acrap AB, styrelseordförande
 • PMG Project Management Group AB, styrelseledamot
 • AB Måleri AB, styrelseledamot
 • Adtension AB, styrelsesuppleant
 • Sparbanksstiftelsen Sjuhärad