Sparbanken Sjuhärad har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: FCG AB, Dataskyddsombud Sparbanken Sjuhärad AB, Hans Michelsensgatan 2B, 211 20 Malmö.