Sparbanken Sjuhärad har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post eller e-post

Post: FCG AB, Dataskyddsombud Sparbanken Sjuhärad AB, Skomakaregatan 7, 211 34 Malmö.

E-post: