Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Vice verkställande direktör och chef Privatmarknad sedan april 2011

Arbetslivserfarenhet

  • 2008-2011 Head of International Private Banking (Swedbank Luxembourg S.A)
  • 2001-2008 Chef Private Banking Swedbank AB, Göteborg
  • 2000-2001 Kontorsansvarig, Wiselgrensplatsen, Selma Lagerlöfs torg, Tuve FöreningsSparbanken AB, Göteborg
  • 1998-2000 Företagsrådgivare, FöreningsSparbanken AB, Uddevalla
  • 1995-1998 Privatmarknadsansvarig, Sparbanken Munkedal

Styrelseuppdrag

  • Inga styrelseuppdrag