Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

 • Ledamot i styrelsen
 • Ordförande i Styrelsens risk- och revisionsutskott
 • Ordförande i Styrelsens kreditutskott
 • Ledamot i Styrelsens ersättningsutskott

Bankspecifik erfarenhet

 • Anställd i Swedbank AB sedan 1989 -2016 bl a i ett antal chefsbefattningar såsom tf chef Corporate Finance, chef för centrala Midcorpenheten samt chef för samarbetet med sparbankerna
 • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2004
 • Vice ordförande sedan 2005
 • Styrelseledamot Vimmerby Sparbank AB 2011-2014
 • Styrelseledamot i Tjustbygdens Sparbank AB sedan 2016, ordförande i kreditutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.
 • Styrelseledamot i Fastum Hypoteksförvaltning AB sedan 2019
 • Styrelseledamot i Nordfin Capital Group AB sedan 2019

Ledamotens oberoende

 • Oeroende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

 • Styrelseledamot i Tjustbygdens Sparbank AB, ordförande i kreditutskottet samt ledamot i risk- och revisionsutskottet.
 • Styrelseledamot i Fastum Hypoteksförvaltning AB
 • Styrelseledamot i Nordfin Capital Group AB

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

 • Styrelseuppdrag i ett antal sparbanker

Tidigare erfarenhet

 • Notariemeriterad jurist, skattejurist och avdelningschef Riksskatteverket, skattekonsult, projektledare Corporate Finance och tf chef, Midcorpansvarig Swedbank AB. Relationsansvarig för samarbetet mellan Swedbank och ett 20-tal sparbanker, ägaransvarig för av Swedbank delägda sparbanker samt ansvarig för strukturfrågor