Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i styrelsen
  • Bankspecifik erfarenhet
  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2018

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare

Andra uppdrag

Icke verkställande uppdrag (styrelseuppdrag)

  • Simplicity AB, styrelseledamot
  • Tidaholms Sparbank, styrelseledamot och vice ordförande
  • Acrap AB, styrelseordförande
  • Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, styrelseledamot