Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Sveriges nöjdaste bankkunder finns hos sparbankerna!

SKI

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har nyligen publicerat resultatet från årets kundnöjdhetsundersökning för bankbranschen i Sverige. I topp, bland både privat- och företagskunder, hittar vi sparbankerna.

– Sparbankerna (som grupp) får ett stärkt betyg av sina privat- och företagskunder och kommer bäst ut i årets generella ranking. Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service har ett år som detta särskilt uppskattats av kunderna, skriver Svenskt Kvalitetsindex (SKI) i ett pressmeddelande om undersökningen.

Sparbankens Sjuhärads VD Petter Hedihn tycker att förstaplatserna är viktiga.

- Vi är väldigt glada och stolta över utmärkelsen. Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara både digital och personlig, det som Svenskt Kvalitetsindex kallar för ”den digitala paradoxen”. Här är Sparbankerna bäst i Banksverige. Kunderna uppskattar och använder våra digitala tjänster i större utsträckning men vill samtidigt att det ska finnas lokal förankring och personlig service. Det i kombination med Sparbanksidén om att återinvestera vinsten och göra nytta lokalt uppskattas verkligen av kunderna.

Lokal

Digital

Personlig

Om studien från SKI (Svenskt Kvalitetsindex)

Datainsamlingen pågick mellan 3 augusti – 4 september 2020. Totaltsamlades det in 7 968 intervjuer för privatmarknaden och 6 898 intervjuer för företagsmarknaden.

SKIs modellanalyser bygger på strukturella ekvationsmodeller och en analysmetod som kallas för partiellt minsta kvadratmetoden (PLS – Partial Least Square). Det är en metod som, förutom att beräkna index för exempelvis image, kundnöjdhet eller lojalitet, även tar fram styrkan i underliggande samband. Det är genom den valda metoden som SKI kan analysera kausala samband och göra utsagor kring vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning. Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter statistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 % konfidensgrad som standard.

SKI:s branschundersökning