Meny

Anders Halvarsson

Född 1964. VD för Livehill AB och Scandinavian Photo AB.

Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ordförande i Styrelsen
  • Ledamot i Styrelsens ersättningsutskott

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2022

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare
Anders Halvarsson
Anders Halvarsson