Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Så bidrar vi till en hållbar utveckling

Ramnasjön i Borås

Vi har ett stort ansvar att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhet i siffror

37.054

Vi samarbetar med Ung Företagsamhet om ungt entreprenörskap. Under läsåret 2022/23 drev 37.054 elever i gymnasiet UF-företag. 

Netto-noll 2040

Swedbank Robur har delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

 

105.700

Antalet unga som fick utbildning i privatekonomi under 2022 via Swedbanks och sparbankernas initiativ Ung ekonomi.

Så kan du spara 

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Hållbarhetslån

Ta hjälp av ett Hållbarhetslån för att investera i lösningar som kan minska energiförbrukningen på bostaden och sänka dina kostnader. 

Billån

Intresserad av elbil eller en bil med ett mer begränsat utsläpp? Då kan Grönt billån vara något för dig.

Några viktiga händelser inom hållbarhet 2022

1 januari

Skärpta villkor för ansvarsfulla investeringar

Swedbank Robur skärper och förtydligar sin policy för ansvarsfulla investeringar ytterligare. Ett exempel är att investeringar i kommersiell spelverksamhet upphör.

27 september

Hållbar upplåning och finansiering

Vi lanserar nytt ramverk för hållbar upplåning och finansiering. Med detta som grund kan vi emittera gröna, sociala och hållbarhetsobligationer för att finansiera lån och investeringar med miljömässiga och/eller sociala fördelar.

27 november

Antar nya klimatmål till 2030

Vi antar klimatmål till 2030 för att minska utsläppen i kreditportföljen. De nya klimatmålen omfattar fem sektorer: bolån, kommersiella fastigheter, kraftproduktion, olja och gas, samt stål. 

Hållbarhetsarbetet - tillsammans gör vi skillnad!

Swedbank Robur

Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för ett hållbart sparande och hållbara investeringar. Swedbank Robur strävar efter att skapa långsiktig avkastning för kunderna och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön.

Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkring erbjuder pensions-, kapital- och  person/riskförsäkringar till privatpersoner och företag. Vi arbetar för en hållbar utveckling av samhälle och miljö för att höja graden av hållbarhet både utifrån kunderbjudande och bolagets interna arbete.