Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Vår strategi gällande sponsring

Sparbanken Sjuhärad har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället, där sponsorsamarbeten varit en viktig del. Med vår storlek i verksamhetsområdet följer ett stort ansvar. Detta ansvar tar vi på största allvar och vi vill med vår sponsring aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre.

Föreningsliv

Hur du ansöker

All ansökan om sponsring ska gå via vår hemsida. För att banken ska kunna ta ställning till en förfrågan måste en del uppgifter fyllas i. Men testa först ditt projekt/din sponsring så att du inte lägger ner en massa arbete i onödan.

Ansökan skickas till "ditt" kontor

Ansökan om sponsring skickas till ditt lokala kontor, som med största sannolikhet har den bästa kännedomen om din verksamhet. Det är också kontorschefen som kontaktar dig gällande bankens beslut.

Varje kontor har en egen sponsringsbudget.

Lokalt ägande ger lokalt stöd!

Kom också ihåg att ansöka om bidrag! När banken går med vinst får ägarstiftelsen årlig utdelning. Det är dessa pengar som stiftelsen sedan kan återinvestera i bygden och stötta idrottsliv, kultur, näringsliv, utbildning och forskning.