Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Upplåningsprogram

Sparbanken Sjuhärad

Sparbanken Sjuhärad finansierar sin verksamhet framför allt genom inlåning från kunder. För att säkerställa att banken alltid har god tillgång till likvida medel används också flera andra finansieringskällor.

Banken har till exempel löpande sedan 2011 emitterat obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett MTN-program. Därigenom har banken tillförsäkrat sig om upplåning med lång löptid.

Banken har också ett certifikatsprogram som kan används för mer kortfristig upplåning när sådant behov uppkommer.