Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

En stabil och lönsam sparbank är goda nyheter för hela bygden

När sparbanksidén kom till Sverige handlade det i första hand om att ge alla invånare möjligheten att förbättra sina villkor. Att ”vanligt folk” helt plötsligt kunde gå till banken var faktiskt något av en revolution.

Visst hade banker funnits tidigare, men inte för den stora massan. Nu kunde i stort sett vem som helst sätta in och ta ut pengar. Man kunde börja spara, för att lägga grunden till en bättre framtid.

Hållbarhet

200 år senare handlar sparbanksidén fortfarande mycket om sparsamhet och att ge sig själv möjlighet att uppnå sina drömmar. Men sparbankerna har också en annan roll i samhället idag. Som möjliggörare och som donator. Det är det som gör oss till mer än en bank!

Att det finns en sparbank på en ort betyder inte bara att man har nära till ett kontor. Det betyder också att lokalsamhället har ännu bättre förutsättningar för att utvecklas positivt. Att den gemensamma platsen, i vårt fall Sjuhärad, blir en bättre plats att leva och verka på. Varför då? För att delar av den lokala sparbankens vinst återinvesteras i bygden. I idéer och projekt som skapar möjligheter.

I Sjuhärad har det genom historien handlat om att finansiera Stadsparken i Borås under 1800-talets slut till att senare bekämpa tuberkulos genom generösa gåvor till den lokala sjukvården. Att ge tillbaka finns i sparbankernas DNA. En slags social hållbarhetsidé som funnits med i två århundraden och som alltid löpt som en röd tråd genom vår verksamhet, även om begrepp och formuleringar har ändrats och tillkommit. Det finns också en unik möjlighet att engagera sig. Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har utöver en styrelse fyrtiotvå förtroendevalda representanter. De är ambassadörer för stiftelsen och banken och bidrar med värdefullt samhällsengagemang och kunskap.

Men det viktigaste för att sparbanksidén ska fungera fullt ut, det är du. Och alla andra som väljer att vara kunder i den lokala sparbanken. Genom att du väljer att ha dina affärer hos oss gör dina pengar nytta där du bor. Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad!

Lokalt ägande ger lokalt stöd!

Majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. När banken går med vinst får ägarstiftelsen årlig utdelning. Det är dessa pengar som stiftelsen sedan kan återinvestera i bygden och stötta idrottslivet, kulturen, näringslivet, utbildningen och forskningen. Totalt har Sparbanksstiftelsen Sjuhärad sedan starten 1998 delat ut 310** miljoner kronor till cirka 2.100 mottagare. Den största mottagaren av medel från stiftelsen är Högskolan i Borås som sedan 1998 fått cirka 100** miljoner i bidrag för lokal forskning.

** Siffror från 2022.

Sparbankerna och samhällsbygget

Under 1800-talets senare del förändrades det svenska samhället i snabb takt. Människor flyttade från landsbygden till städerna och sparbankerna hjälpte i många fall kommunerna att finansiera avlopp, gator, sjukvård, elektricitet och nya bostäder. Sparbankerna engagerade sig också i egnahemsrörelsen som växte fram under 1900-talets början.

Borås med kyrktorn

Kyrktornsprincipen*

* Känt begrepp inom sparbanksvärlden. De första sparbankerna var så lokala att hela kundkretsen kunde ses från ortens kyrktorn. Idag har vi en bredare syn på vårt verksamhetsområde, men fortfarande pratar vi ibland om kyrktornsprincipen som metafor för det lokala engagemanget.