Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är majoritetsägare i Sparbanken Sjuhärad. Tillsammans med stiftelsen verkar banken för en positiv samhällsutveckling som gör Sjuhärad till en attraktiv plats att leva på. Detta gör vi bland annat genom olika samarbetsprojekt.