Meny
Kontor och öppettider
Samhällsengagemang
Hållbarhet
Utbildningar och projekt
Sponsring
Finansiell information

Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Sparbanken Sjuhärad. På sidorna publicerar vi bland annat delårsrapporter, årsredovisningar, likviditetsrisker samt bankens kapitaltäckning.

Sparbanken Sjuhärad
 • Årsredovisningar

  Bankens årsredovisningar för de fem senaste åren.

  Till Årsredovisningar
 • Delårsrapporter

  Bankens delårsrapporter för innevarande samt föregående år.

  Till Delårsrapporter
 • Kreditbetyg

  Analys och kreditbetyg från Standard & Poor´s för Sparbanken Sjuhärad AB (publ).

  Till Kreditbetyg
 • Kapitaltäckning

  Kapitaltäckningsreglerna syftar till att säkerställa den finansiella stabiliteten i banksystemet genom att ställa krav på bankens kapitalstyrka.

  Till Kapitaltäckning
 • Likviditet

  Likviditetsrisken definieras som risken för att banken, vid brist på likvida medel, inte kan fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras genom upplåning av likvida medel till avsevärt ökad kostnad.

  Till Likviditet
 • Upplåningsprogram

  Banken finansierar sin verksamhet framförallt genom inlåning från kunder. För att säkerställa att banken alltid har god tillgång till likvida medel används också flera andra finansieringskällor.

  Till Upplåningsprogram
 • Pelare 3-rapport

  I denna rapport redovisas information om kapitaltäckning, likviditet och riskhantering i Sparbanken Sjuhärad AB (publ).

  Till Pelare 3-rapporter
 • Ersättningspolicy

  Policyn reglerar hur banken ska arbeta med ersättningsfrågor.

  Till Ersättningspolicy
 • Årsstämma

  Här finns kallelse och andra handlingar till årsstämman för banken.

  Till Årsstämma