Meny

Benny Brolin

Född 1981. Privatrådgivare i Sparbanken Sjuhärad AB.

Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Arbetstagarledamot i styrelsen

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare
Personal
Benny Brolin