Meny

Erik Odhnoff

Född 1972. Senior Credit Officer på Swedbank AB.

Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i styrelsen
  • Ledamot i Styrelsens kreditutskott
  • Ledamot i Styrelsens kommitté för omvärldsanalys

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2022

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen
Erik Odhnoff
Erik Odhnoff