Meny

Johan Lassing

Född 1973. VD för Qamcom.

Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i Styrelsen
  • Ledamot i Styrelsens kommitté för omvärldsanalys

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2021

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare
Johan Lassing
Johan Lassing