Meny

Ulf Segerström

Född 1966. CFO för Emballator Group AB.

Nuvarande uppdrag i Sparbanken Sjuhärad AB

  • Ledamot i Styrelsen
  • Ledamot i Styrelsens kreditutskott

Bankspecifik erfarenhet

  • I styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB sedan 2023

Ledamotens oberoende

  • Oberoende i förhållande till banken och bankledningen och oberoende i förhållande till bankens större aktieägare
Ulf Segerström
Ulf Segerström