Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Manshänder som skriver på en tygproduktslapp - litet företag

Företag och föreningar 

Sjuhäradskonto Företag

Ränta för närvarande:
Belopp från 100 000 kronor 0,05% från första kronan.
Belopp upp till 100 000 kronor 0,00%.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Företagskonto

Ränta för närvarande:
Belopp över 250 000 kronor 0,00%.
Belopp mellan 100 000 - 250 000 kronor 0,00%.
Belopp upp till 100 000 kronor 0,00%.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonton

Räntan på Skogskonto är för närvarande 0,75%.
Räntan på Skogsskadekonto är för närvarande 0,75%.
Räntan på Skogslikvidkonto är för närvarande 0,50%.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tilllgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Penningmarknadskonto

Räntebaser In * Ut *
(1) SWB DAG (DAGI/DAGU) 0,000 % 0,200 %
(2) SWB VECKA (VECI/VECU) -0,220% -0,070%
(3) SWB BAS (BARI/BARU) -0,210 % -0,060%
(4) SWB STIBOR (STIV) ej inlåning -0,062%

* Räntebasens grundvärde omfattar inte den individuella avvikelsen från räntebasen.