Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Fasträntekonto

Pris

Räntan beror på bindningstiden, som kan variera från en månad till tolv månader. Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en kostnad, s.k. ränteskillnadsersättning.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Privatkonto

Pris

Fria uttag.

Ränta för närvarande: 0%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

För barn och ungdomar 0-20 år.

Fria uttag.
Ränta för närvarande: 0%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Skogskonto

Pris

Räntan på Skogskonto är för närvarande 0,75%.
Räntan på Skogsskadekonto är för närvarande 0,75%.
Räntan på Skogslikvidkonto är för närvarande 0,50%.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tilllgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Skogsskadekonto

Pris

Räntan är för närvarande 0,75% på Skogsskadekonto.

HSB Fasträntekonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr

Ränta: 0,10%

Insättning: Ingen lägsta insättning

Uttag: Fria uttag från bankkonto

Skatt: Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Det ger en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital med 30 procent.

Avgifter: Vid fondhandel betalar du fondbolagens avgifter och vid aktiehandel betalar du courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift. För att få information om priser och avgifter om våra värdepapperstjänster och fonder klicka här.
Övriga priser och avgifter, se produktinformation för respektive tjänst eller produkt.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Konton

Pris

Sjuhäradskontot

Räntan på Sjuhäradskontot är för närvarande: 
Belopp från 100 000 kr  - från första kronan 0,10%.
Belopp upp till 100 000 kronor 0,00%.
Tio fria uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1% av beloppet, dock lägst 60 kronor vilket dras av den totala årsräntan.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sjuhäradskonto Företag

Ränta för närvarande:
Belopp från 100 000 kronor 0,05% från första kronan.
Belopp upp till 100 000 kronor 0,00%.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden, som kan variera från en månad till tolv månader. Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en kostnad, s.k. ränteskillnadsersättning.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Företagskonto

Ränta för närvarande:
Belopp över 250 000 kronor 0,00%.
Belopp mellan 100 000 - 250 000 kronor 0,00%.
Belopp upp till 100 000 kronor 0,00%.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto (ISK)

Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr

Ränta: 0,10%

Insättning: Ingen lägsta insättning

Uttag: Fria uttag från bankkonto

Skatt: Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Det ger en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital med 30 procent.

Avgifter: Vid fondhandel betalar du fondbolagens avgifter och vid aktiehandel betalar du courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift. För att få information om priser och avgifter om våra värdepapperstjänster och fonder klicka här.
Övriga priser och avgifter, se produktinformation för respektive tjänst eller produkt.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Pensionssparkonto

Räntan på Pensionssparkonto är för närvarande 0,10%.
Specialregler gäller.
Pris: 2% av värdet dock högst 125 kr/år.
Depåavgift 625 kr per år.
Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Servicekonto

Räntan på Servicekonto är för närvarande 0%.
Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonton

Räntan på Skogskonto är för närvarande 0,75%.
Räntan på Skogsskadekonto är för närvarande 0,75%.
Räntan på Skogslikvidkonto är för närvarande 0,50%.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tilllgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Privatkonto

Fria uttag.

Ränta för närvarande: 0%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

För barn och ungdomar 0-20 år.

Fria uttag.
Ränta för närvarande: 0%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Ungdomssparkonto

Räntan på Ungdomssparkontot är för närvarande 0,20%.
För barn och ungdomar upp till 20 år.
Fria uttag gäller.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.