Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,30 %

Sparkapitalkonto

Pris

  • Ränta

Saldo understigande 50 000 kr 0,30 % 
Saldo på minst 50 000 kr 0,50 % från första kronan.

  • Fria uttag

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 0,50 % från första kronan. Uttagsavgiften är för närvarande borttagen. Fria uttag gäller.

Privatkonto

Pris

Fria uttag.

Ränta för närvarande: 0%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

För barn och ungdomar 0-20 år.

Fria uttag.
Ränta för närvarande: 0%
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Skogskonto

Pris

Räntan på Skogskonto är för närvarande 1,35%.
Räntan på Skogsskadekonto är för närvarande 1,35%.
Räntan på Skogslikvidkonto är för närvarande 1,10%.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr

Ränta: 0,35%

Insättning: Ingen lägsta insättning

Uttag: Fria uttag från bankkonto

Skatt: Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Det ger en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital med 30 procent.

Avgifter: Vid fondhandel betalar du fondbolagens avgifter och vid aktiehandel betalar du courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift. För att få information om priser och avgifter om våra värdepapperstjänster och fonder klicka här.
Övriga priser och avgifter, se produktinformation för respektive tjänst eller produkt.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Inlåningsräntor företag