• Lösa in utställda checkar/postväxlar/plus- och bankgiroavier med mera till dödsboet.
  • Betala dödsboets skulder.
  • Få tillgång till dödsboets bankfack, ta ut innehållet och avsluta bankfacket.