Banken tar dessutom avgifter för uppläggning och hantering av säkerheter etc.

Denna prislista gäller från och med den 1 september 2015. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.