Blanketten använder du när du skickar ditt ärende med post eller e-post.

Så här gör du

  1. Ladda ner klagomålsblanketten här.
  2. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt.
  3. Spara blanketten på din enhet.
  4. Välj om du vill skriva ut och posta eller e-posta blanketten.
  5. Tänk på att bifoga eventuella andra handlingar som berör ditt ärende.

Post

Sparbanken Sjuhärad AB
Klagomål
Box 1730
501 17 Borås

E-post

Glöm inte att bifoga ifylld klagomålsblankett!

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Läs mer här om hur vi hanterar dina personuppgifter.